วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

กฤษฎาคลินิกแพทย์แผนไทย 2

กฤษฎาคลินิกการแพทย์แผนไทย

ตรวจรักษาโรคทุกชนิด

คลินิกเบาหวาน

ความดันโลหิตสูง

ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ

ปวดเข่า


เก๊าท์

น้ำเหลืองเสีย ภูมิแพ้

ลดน้ำตาลในเลือด


ลดน้ำหนัก ลดหน้าท้อง หุ่นกระชับ

แก้กษัยเส้น ปวดหลัง ปวดเอว

เส้นตึง เคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย

ผิวหนัง แผลจากเบาหวาน

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

กฤษฎาคลินิกแพทย์แผนไทย

กฤษฎาคลินิกแพทย์แผนไทย
เลขที่ 1/30 ห้องที่ 9-10
ถนน กาญจนาภิเษก
ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่
จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2921-3383
0-2921-3384
08-1198-7689
เปิดบริการเวลา 08.00 น. - 18.00 น.
เปิดบริการทุกวัน